Kiedyś pamiętnik, dzisiaj blog

Już jakiś czas temu, w sieci pojawiły się strony internetowe, ochrzczone nazwą – blog prawniczy. Słowo to, jak większość słownictwa typowego dla Internetu oraz komputerów, pochodzi z języka angielskiego i oznacza w wolnym tłumaczeniu – dziennik sieciowy (Web log). Blogowanie, to zatem pisanie elektronicznego pamiętnika, dotyczące swoich prywatnych przeżyć na forum globalnej sieci internetowej. W czasach minionych, kiedy nie było jeszcze Internetu, nasi rodzice, dziadkowe, chętnie prowadzili pamiętniki papierowe, często ozdobne książeczki, w których zapisywali swoje codzienne przeżycia i dylematy. Jak widzimy, mimo że czas mija, potrzeba spisywania swoich myśli nadal w nas żyje i dlatego też blog, posiada sporą popularność zwłaszcza wśród osób młodych. Prowadzenie bloga, może być dla młodego człowieka dobrym wstępem do kariery pisarskiej. Pisanie pamiętnika, uczy nowych słów, ćwiczy pamięć, a także uczy szybkiego pisania. Blog prawniczy, może założyć każdy, zupełnie bezpłatnie, dzięki czemu jego popularność wciąż wzrasta. Trudno zliczyć, jak wielu użytkowników skupiają serwisy oferujące blogi.

Comments are closed.